Filkonvertering

Når forskningsdata fra felteksperimenter blir samlet inn, logges ofte målinger som tekstfiler, med filtype ASCII. Slike filer er instrumentavhengige, og derfor ikke enkle å arbeide med uten egen programvare fra instrumentleverandøren.

Forskere foretrekker derfor ofte standardformatet netCDF. Her lagres ikke bare selve dataene, men også metadata som beskriver hvilke data som finnes i filen, hvor målingene er foretatt, og av hvem, osv. Denne filtypen gjør det enklere å dele data med andre forskere og aktører. Overføring av datasett fra ASCII- til netCDF-formatet er et viktig steg i retning av å gjøre forskningsdata tilgjengelige og anvendbare.

Nansensenteret har utviklet et verktøy for å gjøre filkonvertering for forskjellige observasjonssystemer så enkel som mulig. Verktøyet heter Rosetta og kan brukes fritt.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder Torill Hamre.

Programvare

For tilgang til Rosetta, et verktøy for å forenkle filkonvertering for forskjellige observasjonssystemer, gå til Rosetta-nettsiden