Visualisering

For å kunne presentere forskningsdata i et kartformat, må vi benytte visualiseringstjenester. Vi bruker såkalte geografiske informasjonssystemer (GIS) ved slik visualisering.

Systemet QGIS er tilgjengelig for alle, og kan kjøres på mange typer datamaskiner. QGIS kan brukes lokalt på egen PC, Mac eller Linux maskin, men finnes også i en nettbasert versjon aksesserbar via nettleser. For å få oversikt over hva som finnes av direkte (in situ) observasjonssystemer i nordområdene, har vi opprettet ARCMAP-systemet. Systemet kan brukes til å se på kart, og på statistikker for observasjonsystemer i regionen. Andre institusjoner og forskere kan bidra til ARCMAP ved å dele informasjon om egne observasjonssystemer, og lenker til datasett. Ved Nansensenteret har vi kompetanse til å opprette, vedlikeholde og forbedre slike systemer. Det  skal også lanseres en omfattende plattform kalt NARVAL som i tillegg  inkluderer satellittdata for nordområdene.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder Torill Hamre.

Programvare

For tilgang til ARCMAP, et verktøy for å finne og dele informasjon om in situ-observasjonssystemer, gå til ARCMAP-nettsiden