Programpakker for dataassimilering

Vi har to programpakker for dataassimilering tilgjengelig for fri bruk.

Assimileringspakken «DAPPER» – Data Assimilation with Python: a Package for Experimental Research – er enkel å ta i bruk. Med denne kan man sammenligne forskjellige dataassimileringsmetoder, og den vil være anvendelig både i forskning og i utdanningsøyemed.

Programpakken  «Fortran90 EnKF» er basert på Ensemble-Kalman filter-metoden (EnKF), en unik dataassimileringsmetode utviklet ved Nansensenteret. Pakken er skreddersydd til store datamengder for bruk i havmodeller. Ved Nansensenteret benyttes den ved utarbeiding av varsler for hav, sjøis og klima.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder Laurent Bertino.

Programvare

For tilgang til DAPPER, et verktøy for å sammenligne forskjellige dataassimileringsmetoder, gå til GitHub

Programvare

For tilgang til Fortran90 EnKF, et verktøy for å assimilere data inn i modeller, gå til GitHub