Varsler for opp til ti år

Nansensenteret deltar i utviklingen av NorCPM, Den norske klimavarslingsmodellen som benyttes til simulering av fremtidig klima. Vi leverer varsler for perioder på 1 til 10 år til blant annet Verdens meteorologiske organisasjon, WMO.

WMO utgir årlige rapporter med fokus på globalt klimaet for kommende og neste fem år. NorCPM-simuleringer blir også brukt i i CMIP6-DCPP (Decadal Climate Prediction Project), hvor data fra mange internasjonale modellsentre benyttes i varsler for sannsynlige klimautviklinger de kommende årene. Data fra NorCPM ble også benyttet som underlag for FN’s klimarapport nr. 6. Her ble globale endringer og konsekvenser i et tiårsperspektiv belyst. Modelldata fra NorCPM inngår også i prosjektet «Impetus4Change». Prosjektet utarbeider informasjon om lokale konsekvenser av klimaendringer for byer.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder François Counillon.

Rapporter

For tilgang til visualiserte varsler og sammenstilt informasjon om klimaet de neste årene, produsert av WMO Lead Centre for Annual-to-Decadal Climate Prediction, gå til senter-nettsiden