Lyder i havet

Det er mange kilder til lyd i havet, både naturlige og menneskeskapte. Marine pattedyr, som hvalen, kommuniserer med egenartede signaler under vann. Jordskjelv under havbunnen og støy fra skipsmotorer danner lydbølger, som forplanter seg i havet. Akustiske mottakere fungerer som hydrofoner under vann, og er et av verktøyene vi bruker til registrering og innhenting av data.

Vi har ekspertise på innhenting av forskningsdata i havet ved bruk av lyd, såkalte akustiske data. Ved å plassere ut hydrofoner fanger vi opp lyder i havet. Vi kan skille mellom ulike lydkilder, som jordskjelv, skip, og dyr m.fl.  Akustiske data kan brukes til forskning på blant annet havtemperatur- og sjøisforhold. Vi studerer hvordan støy-bilder endrer seg over tid, for kortere eller lengre tidsrom.

Arktis smelter og vil medføre økt aktivitet i Polhavet, noe som igjen vil gi flere naturlige og menneskeskapte lyder under vann. Mer lyd og støy kan påvirke livet i havet. Informasjon om slike endringene gir viktig kunnskap ved fremtidig planlegging og regulering av aktiviteter i disse særlig sårbare områdene.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder Hanne Sagen.

Nyheter og aktuelt

Produkter og tjenester

Prosjekt

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Universitetet i Bergen
Prosjektleder ved Nansensenteret: Hanne Sagen
Oppdragsgiver: Europakommisjonen
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Hanne Sagen