Havstrømmer og temperaturer

Havet er hjemmet til utrolig mange dyrearter, det gir oss mat og energi, tjener som transportvei og har stor innvirkning på klimaet på jordkloden. To viktige faktorer som påvirker det som skjer i havet er havstrømmer og temperatur.

Vi bruker en rekke metoder til å forske på forholdene i havet. Målinger og modeller brukes til å studere transport av varme, salt, næringsstoffer, gasser, og ulike typer forurensning. Nansensenteret har ansvar for den nordligste delen av de marine tjenestene til EU sitt jordobservasjonsprogram «Copernicus». Gjennom våre dataassimilerings- og havmodelleringstjenester bidrar vi til sikrest mulig informasjon om havtilstanden akkurat nå, og i nærmeste fremtid, med tanke på havsirkulasjon, bølger og sjøis.

I havet oppstår virvler, som er strømmer som roterer og som når dypt ned i vannmassene. Ved hjelp av modeller og satellittdata undersøker vi hvordan virvlene påvirker marine økosystemer, og innvirker på samspillet mellom luften og havet. Resultatene har betydning i klimaforskningen. En annen måte å undersøke forholdene under havoverflaten, er å bruke såkalte Argo-bøyer, et måleinstrument som beveger seg opp og ned i vannsøylen. Data fra bøyene brukes til å forbedre rekonstruksjoner og varsler om havtilstand og økosystem. Vi utvikler også nye metoder for informasjonsinnhenting via satellitt. Presis informasjon om havstrømmer øker sikkerheten for marin trafikk og andre aktiviteter langs kysten.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder Antonio Bonaduce.

Nyheter og aktuelt

Produkter og tjenester

Prosjekt

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Yiguo Wang
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Havforskningsinstituttet
Prosjektleder ved Nansensenteret: Johnny A. Johannessen
Oppdragsgiver: European Space Agency
Prosjekteier: OceanDataLab
Prosjektleder ved Nansensenteret: Johnny A. Johannessen
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Universitetet i Bergen
Prosjektleder ved Nansensenteret: Yanchun He