Avsluttede prosjekt

Avsluttede forskningsprosjekt med sluttdato tilbake til og med 2018 er listet under.

Oppdragsgiver: European Space Agency
Prosjekteier: ARGANS Limited
Prosjektleder ved Nansensenteret: Laurent Bertino
Oppdragsgiver: European Space Agency
Prosjekteier: IFREMER
Prosjektleder ved Nansensenteret: Johnny A. Johannessen
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Stein Sandven
Oppdragsgiver: Norsk Romsenter
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Johnny A. Johannessen
Oppdragsgiver: European Space Agency
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Johnny A. Johannessen
Oppdragsgiver: European Space Agency
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Johnny A. Johannessen
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Meteorologisk institutt
Prosjektleder ved Nansensenteret: Richard Davy
Oppdragsgiver: Europakommisjonen
Prosjekteier: Universitetet i Bergen
Prosjektleder ved Nansensenteret: Tsuyoshi Wakamatsu
Oppdragsgiver: European Space Agency
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Johnny A. Johannessen
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Lasse H. Pettersson
1 2 3 4 8