Stein Sandven

prosjektmanager, seniorforsker

Stein Sandven er fysisk oseanograf og tok cand. real ved Universitetet i Bergen i 1979, hvor han forsket på havsirkulasjon i Det indiske hav.

Sandvens forskningsinteresser omfatter sjøis, havstrømmer, vannmasser, akustikk og utvikling av havobservasjonssystemer, hovedsakelig i Polhavet. Observasjonssystemer som omfatter instrumenter på skip, fortøyninger, drivende bøyer og underjordiske flottører er viktige verktøy for å samle inn data for forskning på hav, sjøis, marine økosystemer og klima. Han jobber også med satellittfjernmåling, som er en vesentlig del av havobservasjonssystemene. Som koordinator for mange forskningsprosjekter de siste 30 årene har han stor interesse for å utvikle internasjonalt og nasjonalt samarbeid innen arktisk forskning. Et av de siste prosjektene han har ledet var INTAROS, et EU-finansiert prosjekt med 49 partnere fra 20 land. Prosjektet bidro til å forbedre ulike observasjonssystemer i Arktis, noe som er viktig for videre forskning og for å støtte lokalsamfunn, samt næringer som skipsfart, turisme og fiskeindustri. I tillegg har han vært aktiv i å utdanne studenter, morgendagens forskere, lære dem om fjernmåling, skipsfart i Arktis og annen nyttig arktisk kunnskap.

  • Feltmålinger
  • Hav
  • Satellittmålinger
  • Sjøis