Akustikk- og oseanografi­­gruppen

Gruppen arbeider med utvikling, gjennomføring og vitenskapelig anvendelse av avanserte undervanns-observasjonssystemer. Systemene settes ut og hentes inn under forskningstokt i Polhavet nord for Svalbard. Store mengder forskningsdata gir oss ny kunnskap om forholdene under havisen i Arktis.

Gruppen har kompetanse innen oseanografi og akustikk, og lang erfaring i bruk av undervanns-observasjonssystemer i kombinasjon med havmodeller. Akustiske og oseanografiske metoder brukes til forskning på sjøis, havet og økosystemet i havet. Vi anvender avanserte akustiske nettverk til å observere hav-temperaturer over store områder, studere lyder fra pattedyr og sjøis, og til posisjonering av undervannsfartøy. Vår kompetanse kan også anvendes innenfor utvikling av undervanns-kommunikasjon.

Å observere det dype Polhavet, hvor store deler er dekket av is, er tidkrevende og kostbart. Undervanns-systemene som er utviklet bidrar til observasjoner som det ellers er vanskelige å få tilgang til. Observasjonene bidrar til å øke forståelse av klima- og miljøendringer i havet under isen. Forskningen foregår i Polhavet, men kompetansen og metodene kan like gjerne benyttes i andre havområder, f.eks. langs norskekysten og i fjorder.