Avsluttede prosjekt

Avsluttede forskningsprosjekt med sluttdato tilbake til og med 2018 er listet under.

Oppdragsgiver: Europakommisjonen
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Stein Sandven
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Havforskningsinstituttet
Prosjektleder ved Nansensenteret: Johnny A. Johannessen
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Victoria Miles
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: NORCE
Prosjektleder ved Nansensenteret: François Counillon
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Havforskningsinstituttet
Prosjektleder ved Nansensenteret: Lasse H. Pettersson
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Universitetet i Tromsø
Prosjektleder ved Nansensenteret: Anton Korosov
Oppdragsgiver: European Space Agency
Prosjekteier: Norsk Regnesentral
Prosjektleder ved Nansensenteret: Anton Korosov
Oppdragsgiver: Miljødirektoratet
Prosjekteier: Meteorologisk institutt
Prosjektleder ved Nansensenteret: Antonio Bonaduce
Oppdragsgiver: US Office of Naval Research
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Hanne Sagen
Oppdragsgiver: US Office of Naval Research
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Laurent Bertino
1 2 3 4 5 8