Victoria Miles

forsker

Victoria Miles har studert skogbruk og geografi og tok doktorgraden ved St. Petersburg State University, Russland i 1998.

Victoria har 25 års erfaring innen miljøstudier, fjernmåling og geografiske informasjonssystemer. Hennes siste arbeid er knyttet til lokale og regionale vegetasjonsendringer, effektene av det arktiske byklimaet og urban bærekraft. Hennes nåværende forskningsspørsmål retter seg mot hvordan det varmere klimaet i  arktiske byer påvirker innbyggerne og den lokale naturen. Det handler også om effekter av urbane varmeøyer i nordlige byer – steder som ikke er knyttet til varme, men hvor temperaturforskjeller mellom asfalterte områder og omkringliggende skog og tundra vil ha betydning. Hun utvikler også WebGIS,Web StoryMaps og apper til bruk i folkeforskning for urbane områder.

 

  • Klima
  • Satellittmålinger
  • Økosystem