Pågående prosjekt

Nansensenteret leder eller deltar til enhver tid i rundt 100 forskningsprosjekt, se vår portefølje av pågående prosjekt.

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Meteorologisk institutt
Prosjektleder ved Nansensenteret: Laurent Bertino
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Max-Planck-Institute for Meteorology
Prosjektleder ved Nansensenteret: Helene R. Langehaug
Oppdragsgiver: European Space Agency
Prosjekteier: OceanDataLab
Prosjektleder ved Nansensenteret: Johnny A. Johannessen
Oppdragsgiver: European Space Agency
Prosjekteier: NORCE
Prosjektleder ved Nansensenteret: Anton Korosov
Oppdragsgiver: Europakommisjonen
Prosjekteier: Universitetet i Bergen
Prosjektleder ved Nansensenteret: François Counillon
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Havforskningsinstituttet
Prosjektleder ved Nansensenteret: Stein Sandven
Oppdragsgiver: Trond Mohn stiftelse
Prosjekteier: Universitetet i Bergen
Prosjektleder ved Nansensenteret: François Counillon
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Universitetet i Tromsø
Prosjektleder ved Nansensenteret: Einar Ólason
1 4 5 6