Stephen Outten

seniorforsker

Stephen Outten forsker på atmosfæren. Han tok  sin doktorgrad ved University of East Anglia, U.K. i 2010, med fokus på dynamikken til ekstreme vindstrømmer rundt Grønland.

Outten har utviklet en mangfoldig kompetanseportefølje innen klimadynamikk – hvordan prosesser i atmosfæren endres over tid og påvirker både vær og klima. Han har forsket på forbindelser over lange distanser mellom arktiske og midtre breddegrader, samt ekstreme vindpåvirkninger over hele Europa på lokal skala. Et annet felt han har vært aktiv på er multi-dekadal variasjon i global varmetransport. Han har også modellert rollen til naturlige (f.eks. vulkanske) og menneskeskapte påvirkninger i klimasystemet. En rød tråd i hans mangfoldige studier har vært forståelsen av lokale, ofte ekstreme, hendelser og hvordan disse styres og formes av atmosfærisk dynamikk i stor skala.

  • Klima
  • Modellering
  • Satellittmålinger