Pågående prosjekt

Nansensenteret leder eller deltar til enhver tid i rundt 100 forskningsprosjekt, se vår portefølje av pågående prosjekt.

Oppdragsgiver: European Space Agency
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Julien Brajard
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Edson Silva
Oppdragsgiver: European Space Agency
Prosjekteier: Plymouth Marine Laboratory
Prosjektleder ved Nansensenteret: Antonio Bonaduce
Oppdragsgiver: Mercator Ocean International
Prosjekteier: Danmarks Meteorologiske Institut
Prosjektleder ved Nansensenteret: Anton Korosov
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Hanne Sagen
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Universitetet i Bergen
Prosjektleder ved Nansensenteret: Yanchun He
Oppdragsgiver: Mercator Ocean International
Prosjekteier: Meteorologisk institutt
Prosjektleder ved Nansensenteret: Laurent Bertino
Oppdragsgiver: Europakommisjonen
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Laurent Bertino
Oppdragsgiver: Europakommisjonen
Prosjekteier: Mercator Ocean International
Prosjektleder ved Nansensenteret: Annette Samuelsen
Oppdragsgiver: Europakommisjonen
Prosjekteier: Mercator Ocean International
Prosjektleder ved Nansensenteret: Laurent Bertino
1 2 3 12