Roshin P. Raj

seniorforsker

Roshin Raj tok sin doktorgrad i oseanografi ved Universitetet i Bergen i 2014. Han var ansatt som PhD stipendiat ved Nansensenteret og forsket på sirkulasjon og variabilitet i Norskehavet. Han brukte målinger fra verdensrommet og havet.

Raj undersøker havnivåstigning og mesoskala-dynamikk i havet. Et eksempel på sistnevnte er virvler i havet som varer i flere uker og er i størrelsesorden dusinvis til rundt hundre kilometer i diameter. Virvlene påvirker havets egenskaper som saltholdighet, næringsstoff-mengde og temperatur. Han bruker satellittfjernmålingsdata, in-situ data hentet fra havet og modelldata for å undersøke havdynamikk i mesoskala og samspillet med havfysikk og biogeokjemi. Han fokuserer også forskningen sin på andre emner som klimaendringer og deres virkninger, arktiske ferskvannsstrømninger og teleforbindelser mellom tropene og polarområdene.

  • Hav
  • Klima
  • Satellittmålinger