Pågående prosjekt

Nansensenteret leder eller deltar til enhver tid i rundt 100 forskningsprosjekt, se vår portefølje av pågående prosjekt.

Oppdragsgiver: European Space Agency
Prosjekteier: Lancaster University
Prosjektleder ved Nansensenteret: Roshin P. Raj
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Yiguo Wang
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: NORCE
Prosjektleder ved Nansensenteret: François Counillon
Oppdragsgiver: Europeiske fellesprogrammer (JPI)
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Einar Ólason
Oppdragsgiver: European Space Agency
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Johnny A. Johannessen
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Richard Davy
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Torill Hamre
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Richard Davy
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Meteorologisk institutt
Prosjektleder ved Nansensenteret: Laurent Bertino
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Max-Planck-Institute for Meteorology
Prosjektleder ved Nansensenteret: Helene R. Langehaug
1 3 4 5 6