Pågående prosjekt

Nansensenteret leder eller deltar til enhver tid i rundt 100 forskningsprosjekt, se vår portefølje av pågående prosjekt.

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Universitetet i Bergen
Prosjektleder ved Nansensenteret: Helene R. Langehaug
Oppdragsgiver: Mercator Ocean International
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Anton Korosov
Oppdragsgiver: Mercator Ocean International
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Laurent Bertino
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Universitetet i Bergen
Prosjektleder ved Nansensenteret: Stephen Outten
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Laurent Bertino
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Lasse H. Pettersson
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Einar Ólason
Oppdragsgiver: Schmidt Futures
Prosjekteier: French National Centre for Scientific Research
Prosjektleder ved Nansensenteret: Einar Ólason
Oppdragsgiver: Technology Agency of the Czech Republic
Prosjekteier: Czech Academy of Sciences
Prosjektleder ved Nansensenteret: Victoria Miles
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Universitetet i Bergen
Prosjektleder ved Nansensenteret: Hanne Sagen
1 2 3 4 5 6