Mohamed Babiker

forsker

Mohamed Babiker tok sin doktorgrad i hydrologi ved Universitetet i Bergen i 2004.

Babiker har mer enn 20 års erfaring med bruk av fjernmåling og geografiske informasjonssystemer ved behandling av satellittdata. Han arbeider med  forbedring av satellittdata (som SAR, Synthetic Aperture Radar), og med å bruke ulike sensorer for å se på spesifikke problemer (sensor-synergi). Han har gjennomført studier av ekstremt tørre områder og deres grunnvannsstrømmer og miljøovervåking av flyktningeleirer ved hjelp av satellittdata. For tiden arbeider han med kartlegging av havis, isfjell, isbreovervåking, samt tilrettelegging av data for skipsfart i polare områder.

  • Hav
  • Satellittmålinger
  • Sjøis