Lingling Suo

forsker

Lingling Suo er klimatolog og tok doktorgrad ved Department of Atmospheric Science, Peking University, Kina i 2008.

Suo har fokusert mye på klimaendringer i Arktis og i Eurasia. Hun er særlig interessert i hva som skjer med klimaet tiår fram i tid. Hun arbeider også med interaksjoner mellom hav, sjøis og atmosfære. Dette er hovedkomponentene i jordsystemet, og samspillet mellom dem påvirker hydrologisk syklus, vær og klima, noe som igjen har stor betydning for verdenssamfunnet.

  • Klima