Pågående prosjekt

Nansensenteret leder eller deltar til enhver tid i rundt 100 forskningsprosjekt, se vår portefølje av pågående prosjekt.

Oppdragsgiver: NordForsk
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Geir Evensen
Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet via Bjerknessenteret
Prosjekteier: NORCE
Prosjektleder ved Nansensenteret: Stephen Outten
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: François Counillon
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Stein Sandven
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Laurent Bertino
Oppdragsgiver: Europakommisjonen
Prosjekteier: Deimos Engenharia S.A.
Prosjektleder ved Nansensenteret: Torill Hamre
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Pierre Rampal
Oppdragsgiver: Utenriksdepartementet
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Hanne Sagen
Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet via Bjerknessenteret
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Stephen Outten
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Lasse H. Pettersson
1 2 3 4 5 12