Pierre Rampal

forsker i bistilling

Pierre Rampal er ansatt som forsker ved CNRS ved Institut de Géophysique de l’Environnement i Grenoble, Frankrike. Hans forskning fokuserer på sjøisens fysikk, variabilitet og prognoser, og samspill mellom sjøisen og andre komponenter i klimasystemet. Da han var ansatt på Nansensenteret, ledet han sjøismodellerings-gruppen og initierte utviklingen av sjøismodellen neXtSIM. I sin bistilling ved Nansensenteret veileder og underviser Rampal yngre forskere og sørger for en strategisk forbindelse til samarbeidspartnere i Frankrike.

  • Klima
  • Modellering
  • Sjøis
  • Varslinger