Pågående prosjekt

Nansensenteret leder eller deltar til enhver tid i rundt 100 forskningsprosjekt, se vår portefølje av pågående prosjekt.

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Universitetet i Bergen
Prosjektleder ved Nansensenteret: Annette Samuelsen
Oppdragsgiver: NordForsk
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Igor Esau
Oppdragsgiver: US Office of Naval Research
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Hanne Sagen
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Lasse H. Pettersson
Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet via Bjerknessenteret
Prosjekteier: NORCE
Prosjektleder ved Nansensenteret: Richard Davy
Oppdragsgiver: French National Centre for Scientific Research
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Einar Ólason
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Meteorologisk institutt
Prosjektleder ved Nansensenteret: Igor Esau
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Hanne Sagen
Oppdragsgiver: Europakommisjonen
Prosjekteier: Deimos Engenharia S.A.
Prosjektleder ved Nansensenteret: Torill Hamre
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Johnny A. Johannessen
1 10 11 12