Igor Esau

seniorforsker

Igor Esau er klimatolog og meteorolog med forskningsfokus på atmosfærisk fysikk og turbulensmodellering. Han tok sin doktorgrad ved Uppsala universitet i Sverige i 2003.

Esau jobber med teorier, modeller og dataanalyse relatert til turbulens i det atmosfæriske grenselaget – den nederste kilometeren av atmosfæren og de øverste hundre meterne av havet der bevegelsene er kaotiske. Turbulens er definert som uregelmessig bevegelse av luft og de mest utfordrende værforholdene finnes i stormer (sterk vind) og stillestående forhold (svak vind og dager med lav luftkvalitet). De samfunnsmessige behovene for bruk av fornybar energi, bærekraftige samfunn og klimatiltak har satt forskning på det atmosfæriske grenselaget på toppen av den vitenskapelige agendaen. Esau sitt arbeid bidrar til utvikling av smarte og bærekraftige byer gjennom topp moderne detaljert atmosfærisk modellering, basert på ulike observasjoner. Hans overordnede forskningsspørsmål tar for seg turbulensens og jordoverflatens betydning i lokale klimaprosesser. Han bruker fysiske modeller for å forstå hvordan samfunnet påvirker naturen, og hvorvidt løsninger kan bedre kvaliteten på miljøet vårt. Denne forskningen er supplert med utforskingen av en bærekraftig lokal klimatjenestemodell. Han arbeider for tiden med urban klimaforskning, og utvikling av modeller for små og kraftige – turbulente – luftbevegelser.

  • Klima
  • Modellering
  • Satellittmålinger