Pågående prosjekt

Nansensenteret leder eller deltar til enhver tid i rundt 100 forskningsprosjekt, se vår portefølje av pågående prosjekt.

Oppdragsgiver: Ministry of Regional Development and EU Funds, Republic of Croatia
Prosjekteier: University of Split
Prosjektleder ved Nansensenteret: Antonio Bonaduce
Oppdragsgiver: European Space Agency
Prosjekteier: Assimila, UK
Prosjektleder ved Nansensenteret: Johnny A. Johannessen
Oppdragsgiver: European Space Agency
Prosjekteier: Magellium/LEGOS
Prosjektleder ved Nansensenteret: Antonio Bonaduce
Oppdragsgiver: Europakommisjonen
Prosjekteier: NORCE
Prosjektleder ved Nansensenteret: François Counillon
Oppdragsgiver: European Space Agency
Prosjekteier: ARGANS Limited
Prosjektleder ved Nansensenteret: Laurent Bertino
Oppdragsgiver: European Space Agency
Prosjekteier: ARGANS Limited
Prosjektleder ved Nansensenteret: Laurent Bertino
Oppdragsgiver: European Space Agency
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Johnny A. Johannessen
Oppdragsgiver: Norsk Romsenter
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Johnny A. Johannessen
Oppdragsgiver: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Prosjekteier: National Research Council of Italy
Prosjektleder ved Nansensenteret: Antonio Bonaduce
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Stein Sandven
1 2 3 4 5 12