Avsluttede prosjekt

Avsluttede forskningsprosjekt med sluttdato tilbake til og med 2018 er listet under.

Oppdragsgiver: Europakommisjonen
Prosjekteier: Finsk Meteorologisk Institutt
Prosjektleder ved Nansensenteret: Stein Sandven
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Hanne Sagen
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Pierre Rampal
Oppdragsgiver: Mercator Ocean International
Prosjekteier: Meteorologisk institutt
Prosjektleder ved Nansensenteret: Torill Hamre
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: The University Centre in Svalbard
Prosjektleder ved Nansensenteret: Hanne Sagen
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Stein Sandven
1 6 7 8