Artem Moiseev

forsker

Artem Moiseev er en fysisk oseanograf og tok sin doktorgrad ved  Universitetet i Bergen i 2021, som stipendiat ved Nansensenteret. I sin doktorgrad hadde han fokus på fjernmåling av havet og arbeidet med satellittdata for å forbedre måling av havoverflatestrømmer fra verdensrommet.

Moiseev studerer dynamikken i den øvre delen av havet, og hav-atmosfære- og bølgestrøminteraksjoner. Han bruker synergi av satellitt- og in-situ observasjoner og modeller i arbeidet sitt. Hans forskningsfokus  er å utvikle nye løsninger for observasjon av havvind, bølger og overflatestrømmer via SAR-instrumenter ombord i satellitter. Hans ekspertise er innen Doppler-skiftobservasjoner fra Sentinel-1. Han har utviklet algoritmer for å hente havoverflatestrømmer, signalkalibrering og produktvalidering fra disse observasjonene. Moiseev  har også erfaring med utvikling av åpen kildekode, geospatial databehandling og -analyse og maskinlæring.

  • Hav
  • Maskinlæring
  • Satellittmålinger