Tsuyoshi Wakamatsu

forsker

Tsuyoshi Wakamatsu er en fysisk oseanograf. Han tok doktorgraden sin ved Hokkaido-universitetet i Sapporo, Japan i 1998, og forsket på virvler i havet og hvordan man kan bruke dataassimilering for å studere disse virvlene bedre.

Wakamatsu er særlig opptatt av Polhavets biogeokjemi. Han undersøker elementer som klorofyll, nitrogen og karbon og  fordeling av disse stoffene i havet – noen av dem er viktige næringsstoffer for livet i havet. Denne forskningen gir oss en bedre forståelse av det marine økosystemet og havets karbonsyklus. Marin overvåking er sentralt for kartleggingen av helsen til økosystemene i havet. Kontinuerlig overvåking av havtilstanden er et viktig fundament for iverksetting av marine retningslinjer, og også støtte forskningsinnovasjon. Verktøyene han  bruker i sitt arbeid for  estimering av biogeokjemisk tilstand i polare havområder er modeller, dataassimilering, maskinlæring og dataanalysemetoder.

  • Dataassimilering
  • Hav