Timothy Williams

forsker

Timothy Williams har utdannelse i  anvendt matematikk og tok sin doktorgrad ved University of Otago, New Zealand i 2006. Temaet var modellerte bølgeinteraksjoner med flytende objekter, som isflak eller sprekker og rygger i kontinuerlig is.

Williams fokuserer på  modellering av  hvordan bølger i vann forplanter seg i nærheten  av flytende objekter som isflak og isplater. Han er også interessert i matematiske teknikker, elastisitet og bølgeutbredelse i tilfeldige medier, som vann dekket med mange flytende gjenstander, eller et fast stoff (som is) som inneholder mange sprekker, hull eller andre defekter. Hans hovedaktivitet er å utvikle og vedlikeholde neXtSIM-F sjøisvarslingsplattformen.  Den er nå en del av Copernicus Marine Service, som distribuerer modell- og satellittdata fra utvalgte kilder.  Plattformen bruker  sjøismodellen neXtSIM (the next generation sea-ice model). Varsling av sjøis i Polhavet er  viktig for flere samfunnsområder, for eksempel sikker skipsfart.

  • Hav
  • Modellering
  • Sjøis
  • Varslinger