Cat Downy

forskningskoordinator
  • Informasjon, oversikt og koordinering av aktuelle søknadsutlysninger
  • Støtte til forberedelser og gjennomgang av prosjektsøknader
  • Støtte til prosjektadministrasjon og -rapportering, samt gjennomføring av prosjektmøter, workshops, m.v.