Yue (Michael) Ying

forsker

Yue (Michael) Ying er meteorolog og tok sin doktorgrad ved Penn State University, USA i 2018, med spesielt fokus på «multiscale»-forutsigbarhet og dataassimilering.

Ying arbeider med å fremme dataassimileringsmetoder for multiskala dynamiske systemer, som atmosfæren, havet og den arktiske havisen. Målet er å bedre forutsigbarheten til disse systemene, særlig småskala-egenskaper for havissprekker og nedbør, hvor nåværende operative varsler er begrenset. Ying forsker på å finne ut hvilke sentrale fysiske prosesser i samspillet mellom luft, vann og is som begrenser varslingsevnen til modeller. Videre arbeider han med en ny assimileringstilnærming som ikke-lineær filtrering og maskinlæringsbaserte algoritmer, for å forbedre varsling av disse prosessene; og deretter evaluere effekten på den generelle varsling for hele systemet

  • Dataassimilering
  • Varslinger