Shuang Gao

forsker

Shuang Gao jobber med marine modeller, med fokus på biogeokjemi og økosystemer. Hun tok doktorgraden ved Alfred Wegener-instituttet for hav- og polarforskning i Tyskland i 2014. Etter fullført doktorgrad jobbet hun som forsker og postdoktor ved Universitetet i Bergen og Havforskningsinstituttet i Bergen.

Gaos nylige forskning har sentrert seg om utvikling og bruk av forskjellige modeller for å vurdere klimaendringers innvirkning på marin biogeokjemi, for eksempel på marin primærproduksjon og karbonopptak i havet.

Ved Nansensenteret er hun en del av havmodelleringsteamet, der hun jobber med å utvikle den biogeokjemiske og økosystem-fokuserte delen til det koblede modellsystemet (HYCOM-ECOSMO) med fokus på den nordatlantiske og arktiske regionen.

  • Hav
  • Modellering
  • Økosystem