Jonathan W. Rheinlænder

forsker

Jonathan W. Rheinlænder er en polar-klimaforsker og pedagog med mer enn 10 års erfaring med forskning på høye breddegrader ved å bruke klimamodeller. Han fullførte doktorgraden i klimadynamikk ved Universitetet i Bergen i 2020, hvor han fokuserte på samspillet mellom havsirkulasjon og havis og deres rolle i brå klimaendringer.

Rheinlænder har særlig  interesse for det naturlige og fysiske polare miljøet i Arktis og Antarktis, og en dyp fasinasjon for is og snø. Forskningen hans fokuserer på sjøisdynamikk og de komplekse interaksjonene mellom havisen, atmosfæren og havet. Han forsker på hvordan åpninger i sjøisen påvirker dannelse av tettere vannlag i polarhavene, og hvilken innvirkning dette har på det globale klimasystemet. En sentral motivasjon er å forbedre hvordan disse prosessene er fremstilt i klimamodeller og gjennom dette gi bedre og mer nøyaktige anslag om vårt fremtidige klima.

  • Hav
  • Klima
  • Modellering
  • Sjøis