Endringer i Arktis påvirker det globale klimaet

Det som skjer i Arktis, blir ikke værende i Arktis: Klimaendringene i Arktis får vidtrekkende konsekvenser over hele kloden.

Menneskeskapte utslipp av klimagasser fører til global oppvarming. Effektene kan ses og merkes over hele verden, og er særlig tydelige i Arktis. De forskjellige komponentene som jordsystemet vårt består av henger sammen og påvirker hverandre: Klimaendringer i en del av verden vil derfor påvirke klimaet milevis unna. Endringer i Arktis ser ut til å ha særlig store globale konsekvenser. Det er derfor viktig å undersøke og predikere slike effekter.

I arbeidet med å kartlegge klimaendringer utvikler og benytter vi forskjellige metoder og verktøy. Vår kompetanse innen arktisk klimaforskning gir bidrag til en bedre forståelse av det globale klimaet og klimaendringer. Vi arbeider med hvordan vi kan hente ut mer informasjon fra tidligere og fremtidige satellittdata. Vi foretar også direkte målinger av forholdene i havet ved å sette ut instrument-bøyer. Sist, men ikke minst kan vi simulere fortidens og fremtidens klima, ved hjelp av numeriske modeller, som vi fôrer med klimadata. Resultatet av simuleringene gir innsikt i årsakene til tidligere og nåværende klimavariasjoner i Arktis og viser hvordan det arktiske klimaet inngår i en global sammenheng. Hovedmålet er å kunne predikere fremtidig utvikling så nøyaktig som mulig.

Hvilke endringer er det som faktisk skjer i Arktis? I løpet av de siste tiårene har temperaturer i atmosfæren, i havet og på land vært stigende. Som konsekvens smelter isbreer og innlandsis og sjøisdekket er nå drastisk redusert. Det er ikke usannsynlig at vi om bare 25 år vil oppleve de første isfrie somrene i Arktis. På land tiner permafrosten, nedbryting av organisk materiale i jorden øker, noe som igjen fører til økt utslipp av klimagasser. Havnivået stiger når landis smelter. Konsekvensene av høyere temperatur i Arktis er omfattende.

Et krympende sjøisdekke i Arktis fører til en ytterligere oppvarming av jordkloden: Dette vil skje fordi hvite overflater, som sjøis, snø eller isbreer, reflekterer sollyset svært effektivt, og solenergi sendes tilbake til verdensrommet. Mørke overflater, som hav eller snø- og isfri landjord, absorberer denne energien. Arktis varmes nå opp rundt fire ganger raskere enn det globale gjennomsnittet, og dette er dårlig nytt for resten av kloden.

Endringene i Arktis får konsekvenser både lokalt, og globalt. For eksempel påvirkes økosystemene i havet og på land. Sirkulasjonsmønstrene både i atmosfæren og i havet endres, som igjen påvirker det globale klimaet.

Forskningen ved Nansensenteret har stor betydning ved å gi beskrivelser av klimaendringene, som igjen danner grunnlag for å finne tiltak for å begrense endringene eller konsekvensene av disse, både lokalt, regionalt og globalt.

Endringene som har skjedd i Arktis de siste tiårene, er drastiske, de påvirker klimaet på hele kloden, og vi har ennå ikke sett slutten. Det er viktig å finne ut hvordan vi kan beregne konsekvensene, slik at vi vet hvilke endringer vi står overfor.

Tverrfaglig samarbeid

I oktober i fjor møttes forskere fra ulike forskningsinstitusjoner. Temaet var diskusjoner og utveksling av kunnskap om hvordan klimamodeller simulerer utviklingen av klimatiske forhold i Arktis.

Les mer her.

Klimamodeller

For å kunne beregne utviklingen i klimaet må vi bruke klimamodeller. Slike klimamodeller produserer forutsigelser basert på naturlige eller menneskeskapte påvirkningsfaktorer som solinnstråling, vulkaner, drivhusgasser og partikkelutslipp kan tas med i beregningsgrunnlaget. Vi har flere mange år bidratt til utvikling av internasjonalt anerkjente modeller, som gir mer presise framskrivninger, dvs prognoser, om klimautviklingen. Modellene kan også brukes til å øke kunnskapen om fortidens klima.

Les mer her.