Fokus på Arktis og bruk av klimamodeller - Vi ser på utfordringer og løsninger gjennom tverrfaglig samarbeid

For noen dager siden møttes forskere fra syv ulike forskningsinstitusjoner på Nansensenteret. Temaet var diskusjoner og utveksling av  kunnskap om hvordan klimamodeller simulerer utviklingen av klimatiske forhold i Arktis. 

Arktis er en av regionene i verden som blir sterkest påvirket av klimaendringene. Sjøisen endrer seg og isdekket minker. Samtidig blir atmosfæren  varmere og permafrosten på land smelter. Oppvarmingen av den arktiske atmosfæren skjer mye raskere enn den globale oppvarmingen for øvrig, og i fremtiden antas temperaturen i Polhavet å øke raskere enn i andre verdenshav.

Endringene er allerede merkbare i  samfunn i nærliggende regioner, som på Svalbard. Skipsnavigasjon i polare havområder blir også påvirket. På globalt nivå har oppvarmingen av havet og atmosfæren i Arktis også innvirkning på vær og klima i andre verdensdeler.

Bruk av globale klimamodeller er nødvendig for å undersøke hvordan klimaet vil endre seg i fremtiden. Modellsimulering av forhold i Polhavet er komplisert, og de ulike klimamodellene som nå brukes til å beregne fremtidige klimaendringer gir ulike projeksjoner – dvs bilder av hvordan klimaet antas å utvikle seg.

Det internasjonale forskersamfunnet prøver å utvikle mest mulig presise klimaprosjeksjoner, blant annet  gjennom å sammenligne et stort antall klimamodeller. Mye av dette arbeidet foregår gjennom prosjektet CMIP6. Prosjektets mål er å utvikle et mer solid  grunnlag for vurderinger av fremtidig klima og forhandlinger om klimaavtaler. Resultatene fra prosjektet, bidrar til blant annet klimarapportene som produseres av FNs klimapanel.

Gjennom møtet delte forskerne, som alle er involvert i de såkalte CMIP6-modeller i Arktis, sine erfaringer og problemstillinger. Denne typen kunnskapsdeling kan bidra til å gi et mer helhetlig bilde av hvordan klimamodeller simulerer forholdene i Arktis (endringer i hav, sjøis, og atmosfære). Møtet viste også mulige metoder for å utvikle mer presise klimaprojeksjoner for de neste tiårene og frem mot slutten av århundret.

Funnene fra møtet forventes også å bli benyttet i et videre forskningssamarbeid om klimamodeller i Arktis, som planlegges å bli presentert i en samarbeidsartikkel.

Hva er CMIP6?

CMIP6 er fase 6 i «Coupled Model Intercomparison Project”. Dette er et internasjonalt samarbeid organisert av World Climate Research Programme.

Les mer her:

Tilleggsinformasjon om møtet

Møtet ble finansiert av et samarbeidsprosjekt mellom Nansensenteret og Danish Meteorological Institute (DMI). Prosjektet ledes av DMI og støttes av ‘Danish Agency for Education and Research (UFM grant supporting Arctic Research)’.

Møtet ble organisert av Marion Devilliers (DMI) og Helene R. Langehaug (Nansensenteret).