Achref Othmani

forsker

Achref Othmani er en fysisk oseanograf. Han tok sin doktorgrad ved University of Tunis El Manar, Tunisia i 2017. Under sin doktorgrad forsket Othmani på  implementering av en koblet høyoppløselig tidevannsmodell med en Lagrangian-modell. Målet var å studere planktonfordelingen i Gulf of Gabes (Østlige Middelhavet, Tunisia).

Othmani arbeider med å sette opp havmodeller for å forske på Nord-Atlanterhavet og de arktiske regionene. Havmodeller hjelper oss med å forstå hendelsesforhold i havet, som  strømmer og mengder av næringsstoffer. De brukes også til å forbedre kunnskap om havets påvirkning på vær og klima. For tiden arbeider han med utviklingen av TOPAZ-modelleringssystemet, og validering og evaluering av systemets ytelse for å forbedre den operative tjenesten i Arktis. Pålitelige prognoser for havstrømmer er blant annet viktig for søke- og redningsoperasjoner.

  • Hav
  • Modellering