Klimautfordringene krever internasjonalt forsknings­samarbeid

Alle land påvirker, og påvirkes av, klimaendringene. De rike landene påvirker mest, de fattige landene påvirkes mest. Klimaproblemet er grunnleggende globalt, der det som skjer et sted i verden påvirker, og påvirkes av, hva som skjer i andre deler av verden. Internasjonalt samarbeid er derfor helt essensielt for å overvåke utviklingen, for å forstå hvordan klimasystemet henger sammen, og for at kunnskapen skal danne grunnlag for politiske beslutninger.

Klima og miljø som forskningsfelt kan være politisk sensitivt. For å lykkes med å møte de globale utfordringene, er det viktig at myndigheter verden over kan både bidra og dra nytte av mest mulig kunnskap om temaet.

Nansensenteret bidrar til internasjonalt forskningssamarbeid på flere måter. Nylig besøkte en gruppe forskere fra bergenske forskningsmiljøer Beijing, og deltok i 20-årsjubileet til Nansen-Zhu International Research Centre. Jubileet ble markert med et to-dagers symposium med over 200 deltakere. Kaja Glomm fra den norske ambassaden i Beijing understreket viktigheten av norsk-kinesisk vitenskapelig samarbeid i sin åpningskommentar. Mange av talerne viste også til betydningen av internasjonalt samarbeid under sine vitenskapelige presentasjoner.

Nansen Zhu ble etablert etter initiativ fra Nansensenteret i 2003, og har utviklet seg til å bli et viktig knutepunkt for internasjonalt klimaforskningssamarbeid. Forskningsfokuset har vært å forstå og varsle endringer i værsystemer og havstrømmer, og hvordan det forholdene i det kalde Arktis, området midt mellom Nordpolen og ekvator, og de varme tropene er sammenkoblet. Mer enn 1000 forskningsartikler har vært produsert, og flere hundre doktorgradsstudenter har deltatt i utvekslingsprogrammer og sommerskoler organisert under Nansen-Zhu-samarbeidet.

Norge og Kina samarbeider blant annet ved felles utlysninger av forskningsprosjekt via Norges forskningsråd og Chinese Ministry of Science and Technology.  Forskningsmiljøer i Bergen leder flere av disse prosjektene. Både i Arktis og på det tibetanske platået har temperaturen økt to til tre ganger raskere enn i verden for øvrig.  I prosjektet COMBINED, hvor Nansensenteret deltar, forskes det på årsakene til dette. Funnene skal brukes til å forbedre metodene for beregning av hvordan det Eurasiske klimaet vil bli. Prosjektet er ledet av Universitetet i Bergen.

Kaja Glomm (Minister Counsellor og Deputy Chief of Mission ved Norges ambassade i Beijing) og Magnus Jorem (Counsellor for vitenskap og utdanning, Norges ambassade i Beijing). Foto: Nansen-Zhu Centre

Nansen-Zhu International Research Centre (NZC)

NZC ble etablert i Beijing, Kina i 2003. Senteret er en joint venture mellom kinesiske og norske forskningsinstitutt og universitetspartnere. Senteret er organisert som en forskningsavdeling ved Institute of Atmospheric Physics, under det Kinesiske vitenskapsakademi. Forskningsfokus er globale, regionale og telekoplinger i klimaendringer og -modellering. Senterets partnere er: Universitetet i Bergen, NORCE, Institute of Atmospheric Sciences under det Kinesiske vitenskapsakademi, Peking University, Nanjing University, Nanjing University of Information Sciences and Technology og Fudan University, samt Nansensenteret.