Timothy Spain

vitenskapelig programvareutvikler

Tim Spain jobber som vitenskapelig programvareutvikler. Han tok sin doktorgrad i fysikk ved University of Oxford, U.K. i 2012 med en avhandling om modellering av paleoklimaer. Etter å ha jobbet som forsker der han brukte geofysiske modeller av paleoklima og jordens øvre atmosfære, har han i nyere tid jobbet som utvikler av vitenskapelig programvare relatert til forskjellige emner som synkrotrondataanalyse, astrofysisk modellering og trafikkmønsteranalyse.

Tim Spain fokuserer på å utvikle vitenskapelig programvare som er nyttig, brukbar, vedlikeholdbar og godt dokumentert. Han har en særlig interesse for å modellere store systemer, som geo- og astrofysiske væskedynamikksystemer. En annen interesse  er polarvitenskap, herunder is og nordlys. Siden 2021 har han jobbet med å oppdatere og effektivisere vår sjøismodell neXtSIM. En sjøismodell av høy kvalitet vil gi viktig innsikt i det skiftende arktiske klimaet ved å varsle endringer i polarhavets  karakteristiske sjøis.

  • Modellering
  • Programvareutvikling
  • Sjøis