Marianne Williams-Kerslake

stipendiat

Marianne Williams-Kerslake fullførte sin mastergrad i marinbiologi med oseanografi ved University of Southampton, Storbritannia, i 2023. Hun har erfaring innen både biologisk og fysisk oseanografi.

Williams-Kerslakes forskningsinteresser inkluderer polar klimaforskning og analyse av biogeokjemiske satellittdata. Hun tar nå en doktorgrad ved Nansensenteret med fokus på prediksjon av marine hetebølger i Polhavet og omkringliggende havområder. I prosjektet bruker hun klimadata fra NorCPM- og TOPAZ-modellene. Ved bruk av TOPAZ-ECOSMO-modellen innebærer arbeidet hennes også å fastslå påvirkningen av marine hetebølger på de nedre nivåene av det marine næringsnettet, for eksempel fytoplankton.

  • Hav
  • Klima
  • Økosystem