Léo Edel

postdoktor

Léo Edel er geofysiker og tok sin doktorgrad ved å forske på snøfall i Arktis ved hjelp av fjernmåling av mikrobølger ved Laboratory of Dynamic Meteorology (École Polytechnique), Frankrike i 2019.

Det meste av Edels tidligere arbeid har vært fokusert på forbedret karakterisering av snøfallet i Arktis. Edels doktorgradsforskning hadde også stort fokus på å undersøke potensialet til passiv fjernmåling for å oppdage snøfall i Arktis ved hjelp av maskinlæring. Arbeidet hans har vist at passive satellitter kan brukes til snøfallsdeteksjon, og utvider perioden med dokumentert snøfall i Arktis fra 4 til 20 år. Studiet av snøfallsmønstre kan gi bedre forståelse av klimaet og hvordan det endrer seg.

Edels nåværende arbeid fokuserer på å forbedre sjøistykkelsesestimater i havmodellen  TOPAZ, ved å bruke en kombinert tilnærming av kunstig intelligens og dataassimilering. Forbedret beregning av sjøis-tykkelse forbedre varsling av fremtidige sjøis-trender. Det kan også bidra til å minske  konsekvensene av redusert sjøis for sektorer som navigasjon, offshore-bransjen og fiskeindustri, i tillegg til levebrødet til arktiske samfunn som er avhengige av sjøis.

  • Dataassimilering
  • Maskinlæring
  • Sjøis