Espen Storheim

forsker

Espen Storheim tok sin doktorgrad i akustikk ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen i 2015, hvor han forsket på hvordan lyd genereres av ulike lydkilder ved ulike frekvenser i luft. Denne studien er viktig for mange applikasjoner der ultralyd brukes til å måle ulike parametere, for eksempel hvor mye naturgass som strømmer i en rørledning. Han har erfaring med både teoretisk og eksperimentelt arbeid, som element-modellering, ikke-destruktiv testing og ultralydmålinger for karakterisering av materialer.

Storheims primære forskningsinteresse er undervannsakustikk, særlig bruk av lyd for å måle temperatur, en teknikk kjent som akustisk termometri, og hvordan lyd forplanter seg i havet under ulike forhold. Dette er en viktig metode for å få målinger over lange avstander, relativt raskt, som i isdekte områder som Polhavet. Storheim har også en stor interesse for feltarbeid og instrumentering. Han har deltatt på tokt til Polhavet hvert år siden 2016, med fartøyer som den norske kystvaktens isbryter KV Svalbard, den amerikanske kystvaktens isbryter USCGC Healy og det franske isbryter-cruiseskipet Le Commandant Charcot. Han har også vært instruktør ved flere forskerskoler og veileder studenter fra Bachelor- til PhD-nivå.

  • Akustikk
  • Feltmålinger
  • Modellering