Björn Backeberg

forsker i bistilling

Björn Backeberg er seniorforsker ved forskningsinstituttet Deltares i Marine and Coastal Systems Unit i Nederland. Ved Nansensenteret deltar han i prosjektsøknader med fokus på interaksjon mellom ferskvannskretsløpet og kystnære områder og det åpne hav. De siste årene har han bidratt til arbeidet med havmodellering, fjernmåling og anvendelser av skytjenester. Han har også hatt en aktiv rolle i Nansen Tutu-senteret, gjennom anvendelser av havmodeller i Agulhas-regionen.