Foto: Ole-Morten Algerøy

One Ocean Expedition fortsetter – ny seilas med Statsraad Lehmkuhl i 2025

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl skal ut på ny langtur, bare to år etter jordomseilingen “One Ocean Expedition 2021-2023”. Denne gang går “One Ocean Expedition 2025-2026” rundt Nord-Amerika. Nansensenteret, OceanDataLab og European Space Agency (ESA) vil gjenta suksessen fra forrige seilas, og vi tilbyr også denne gangen et kurs om bord for studenter. Det er åpnet for påmelding, som har frist 08.09.2024.

Målet med ekspedisjonen er at Statsraad Lehmkuhl skal bli en enda sterkere ambassadør for FNs havtiår, og inspirere til et sterkere engasjement for et renere hav. Seilskipet forlater Bergen i april 2025, og er innom både Norskehavet og  Middelhavet før kursen settes mot vestkysten av USA, via Nordvestpassasjen. Deretter seiler Statsraaden gjennom Panamakanalen med kurs mot Bergen, hvor toktet avsluttes i april 2026.

Om bord arrangeres kurset “Advanced Ocean Training Course”, som vil være for rundt 40 studenter. Målet med kurset er at deltakerne skal få kunnskap om hvordan satellittdata, direkte målinger fra skip, og havmodeller kan bidra til bedre forståelse av forholdene i havet, og hvordan vi kan varsle om havtilstanden.

Første del av kurset er digital. Deretter skjer undervisningen om bord på Statsraad Lehmkuhl i løpet av perioden april til juni 2025, mens skipet seiler fra Tromsø, via Reykjavik til Nice. Skipet seiler over Norskehavet, det nordøstlige Atlanterhavet og det vestlige Middelhavet, med flerfoldige krysninger av kjente havstrømmer og områder som vil være i ulike faser av den biologiske våroppblomstringen.

Statsraad Lehmkuhl er utstyrt med en rekke instrumenter som vil bli brukt til å gjøre målinger av fysiske og biogeokjemiske data underveis. Toktet gir anledning til innsamling av verdifulle data, som sammen med målinger fra satelitter og havmodeller bidrar til ytterligere kunnskap om viktige fysiske og biologiske prosesser i farvannene som skipet krysser. Støtte til gjennomføring av kurset kommer i all hovedsak fra ESA og fra Norsk Romsenter.

Les mer om kurset om bord på Statsraad Lehmkuhl

Påmelding til kurset

Du kan nå søke om deltakelse på “Advanced Ocean Training Course”. Merk deg kravet til å ha pass fra et ESA-medlemsland og samarbeidende stater. Påmeldingsfristen er 08.09.2024.

Om Nansensenterets deltakelse i OOE 2021-2023