Hva skjer i havet?

Forrige uke ble den andre utgaven av «One Ocean Week» arrangert i Bergen. Blant de mange arrangementene som var åpne for publikum, var Ocean Outlook-konferansen som Nansensenteret var medarrangør av. Her kunne alle som ville få et innblikk i hva som rører seg innen havforskningen.

Verdenshavene har gjennomgått store endringer de siste tiårene, og spesielt de siste årene. I fjor ble det målt de høyeste gjennomsnittstemperaturene som noensinne er registrert i verdenshavene, og dette temperaturavviket har konsekvenser for klimaet, miljøet og dyphavet. Under Ocean Outlook-konferansen kom forskere sammen for å dele og diskutere sine funn med tanke på klimaet og biologien i Nord-Atlanteren.

Vår direktør Tore Furevik holdt åpningsforedraget om årsakene til de høye temperaturene i Nord-Atlanteren, og hvordan både menneskelige aktiviteter og naturlige prosesser har bidratt til en generell temperaturøkning globalt og spesielt i Nord-Atlanteren. 90 % av overskuddsenergien fra den globale oppvarmingen havner i havet.

Seniorforsker Roshin P. Raj holdt et foredrag om havoppvarming og marine hetebølger i Barentshavet. Han forklarte hvordan forskere ved Nansensenteret samarbeider med kollegaer både i Norge og internasjonalt for å studere ulike forhold som fører til oppvarming i arktiske farvann nord for Norge.

Konsekvensene av den enestående oppvarmingen av havene må studeres nøye. Konferanser som «Ocean Outlook» fører til gode diskusjoner og kunnskapsspredning, og ved å åpne for publikum kan også folk utenfor havforskningsmiljøet delta i diskusjonene.

Konferansen arrangeres av havforskningsmiljøet i Bergen og Woods Hole Oceanographic Institution i USA. De norske partnerne er NORCE, Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen, Nansensenteret og Bjerknessenteret for klimaforskning.

Hva er One Ocean Week?

One Ocean Week er en møteplass for debatt og utveksling av kunnskap og erfaringer knyttet til bærekraftig bruk av havet. I fjor ble det arrangert for første gang, og dette vil bli et årlig arrangement i Bergen fremover. Målet er å skape oppmerksomhet og dele kunnskap om hvilken rolle havet spiller for bærekraftig utvikling globalt. Arrangementet ledes av One Ocean Havbyen Bergen og partnere, med støtte fra Bergen kommune og Vestland fylkeskommune.

Hva er marine hetebølger?

Marine hetebølger er hendelser med ekstreme temperaturer i havet, og de blir sterkere og hyppigere i takt med klimaendringene, en trend som sannsynligvis vil fortsette. De forekommer over hele verden, også i Polhavet. Marine hetebølger påvirker livet i havet, økosystemene og dermed fiskeriøkonomien i det berørte området. Man vet ikke helt hva som fører til en hetebølge, og årsakene kan både være regionspesifikke, og påvirket av prosesser langt unna.