Morten J. Stette

IT-leder
  • Lokalt datasenter, IT-systemer og nettverk, inkl. sikkerhetsovervåking
  • Vitenskapelige applikasjoner, programvare og tjenester
  • Vitenskapelig dataprosessering
  • Innkjøp og drift av IKT-brukerutstyr