Marian L. Tvedt

administrasjonskonsulent
  • Generelle administrative oppgaver/kontorstøtteoppgaver som arkiv, reiser og visumsøknader, stillingsutlysninger
  • Resepsjon, besøkende og gjester
  • Møter og arrangement
  • Registrering og rapportering i Cristin
  • Styresekretær