Knut Holba

økonomisjef

Knut Holba inngår i senterets ledergruppe og leder økonomiavdelingens ansvarsområder:

  • Utarbeiding av finansregnskap og budsjett
  • Økonomi, regnskap og lønn
  • Ressursforvalting
  • Prosjekt- og konsortieavtaler
  • Budsjettering, oppfølging og rapportering av forskningsprosjekt