Christine Due Sivertsen

administrasjonssjef

Christine Due Sivertsen inngår i senterets ledergruppe og leder administrasjonsavdelingens ansvarsområder, Kontorstøttetjenester

  • HR og kompetanseutvikling
  • HMS og sikkerhet
  • Kommunikasjon
  • IT-tjenester
  • Ledelses- og styringssystemer, generell compliance