Klimautfordringene krever internasjonalt forskningssamarbeid