Observasjons­­­systemer

Vi utvikler produkter og tjenester knyttet til innhenting av observasjonsdata fra satellitter og direkte målinger, samt analyser og fremvisning av de forskjellige typene av data.

Observasjonsdataene gjelder primært hav- og sjøisforhold som temperaturer, klorofyll og næringsstoffer, havnivå, bølger, havstrømmer og sjøisdekke. Gjennom analyser blir ønsket informasjon trukket ut og kvalitetssikret, og det gir oss ny kunnskap om de viktige prosessene i og på havet. Innhentet og analysert informasjon kan presenteres som bilder, animasjoner, lydfiler og andre typer datasett.

Det meste av vår forsking er allment tilgjengelig. Ønsker du tilgang til produkt, data eller mer informasjon om vår forskning? Kontakt aktuell forskningsgruppe for mer informasjon.