Varsel om biogeokjemiske forhold

Vi bidrar til å utvikle modeller som kan simulere og gi varsel om biogeokjemiske variabler som har betydning for marine økosystemer i Nord-Atlanteren og Arktis, som for eksempel næringsstoffer og plankton.

Varslene produseres daglig ved bruk av modellen ECOSMO-II, og gjelder for 10 dager frem i tid. Informasjonen er gratis og allment tilgjengelig gjennom Copernicus’ marine tjenester. Varslene synliggjør hvordan tilstanden i havet endrer seg over tid og øker forståelsen av marine økosystemer. Varslene kan også benyttes som grunnlag for miljøovervåking. På oppdrag produserer vi også andre varslingstjenester, for eksempel mer detaljerte varsler for mindre områder.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder Annette Samuelsen.

Datasett

For tilgang til visualiserte varsler som viser analyse og varsling av biogeokjemi i nordområdene og Arktis fra TOPAZ, gå til Copernicus